Categories

All the documents

Vidéo
Audio
Lecture
Video_nl
Audio_nl
Lectuur_nl
Cct
Date d'ajout Title
195 02/03/2017 à 13:23 How to measure cognition in daily practice Detailed card
197 02/03/2017 à 13:24 De cognitieve beperkingen van schizofrene patiënten: een duurzaam kenmerk van hun aandoening Detailed card
198 02/03/2017 à 14:40 Cognitieve remediëring in het kader van schizofrene psychose Detailed card
200 02/03/2017 à 14:50 Nieuwe concepten bij de behandeling van psychotische agitatie Detailed card
203 02/03/2017 à 15:04 Diagnose van schizofrenie: categoriële en dimensionele benadering, welke complementariteit? Detailed card
205 02/03/2017 à 15:09 Modulatie van een antipsychotische behandeling bij schizofrenie: waarom, wanneer, hoe? Detailed card
206 02/03/2017 à 15:10 De eerste episode van schizofrenie Detailed card
207 02/03/2017 à 15:13 De eerste tekens van een psychose Detailed card
208 02/03/2017 à 15:22 Epilepsie en Psychose Detailed card
209 02/03/2017 à 15:23 How to measure global outcome? Detailed card
216 02/03/2017 à 15:44 Farmacogenetica en schizofrene psychose Detailed card
218 02/03/2017 à 15:50 Geheugenstoornissen bij schizofrene patiënten Detailed card
220 02/03/2017 à 15:51 De dichotomie van Kraepelin Detailed card
232 03/03/2017 à 07:39 De psychotische recidieven bij schizofrenie Detailed card
239 03/03/2017 à 07:49 Stereotypie bij schizofrene psychose Detailed card
245 03/03/2017 à 08:01 Uitkomst en recovery bij schizofrene psychose Detailed card
246 03/03/2017 à 08:05 Eerste tekens van psychose Detailed card
253 03/03/2017 à 08:18 Zwangerschap en (schizofrene) psychose (2016) Detailed card
342 28/02/2018 à 14:15 *Zwangerschap, borstvoeding en behandeling met antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
343 01/03/2018 à 10:59 *Schizofrenie, ziekte-inzicht en antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
344 01/03/2018 à 11:11 Wilsonbekwaamheid bij volwassenen met psychose Detailed card *Lectuur met accreditatie
345 01/03/2018 à 11:15 *Wat willen psychotische patiënten echt? Detailed card Lectuur met accreditatie
346 01/03/2018 à 14:07 *Voorschrift voor antipsychotica buiten de vergunning voor het in de handel brengen Detailed card Lectuur met accreditatie
347 01/03/2018 à 14:45 *Visuele perceptie bij schizofrene patiënten. Detailed card Lectuur met accreditatie
348 01/03/2018 à 14:57 *Gedeeltelijke therapietrouw, schizofrenie en antipsychotica van de tweede generatie Detailed card Lectuur met accreditatie
349 01/03/2018 à 15:21 *Therapieresistente schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
350 01/03/2018 à 15:26 *Tardieve dyskinesie Detailed card Lectuur met accreditatie
351 01/03/2018 à 15:37 *Actuele cognitief-psychologische opvattingen over taalstoornissen bij schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
352 01/03/2018 à 15:41 *Schizofrenie en suïcidaal gedrag Detailed card Lectuur met accreditatie
353 02/03/2018 à 08:43 *Antipsychotica en seksuele stoornissen Detailed card Lectuur met accreditatie
354 02/03/2018 à 09:01 *Sedatie, rijvaardigheid en antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
355 02/03/2018 à 09:32 *Plaats van de schizoaffectieve stoornis in de psychiatrische nosografie Detailed card Lectuur met accreditatie
356 02/03/2018 à 09:36 *Remissie bij schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
357 02/03/2018 à 09:57 *Behandelingsprincipes van een rationeel voorschrift van antipsychotica bij schizofrenie: een nieuw paradigma? Detailed card Lectuur met accreditatie
358 02/03/2018 à 10:10 *QTc verlenging en antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
359 02/03/2018 à 10:28 *Zin en onzin van prodromale interventies bij individuen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van schizofrene psychose Detailed card Lectuur met accreditatie
360 02/03/2018 à 12:17 *Overdracht en persistentie van schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
361 02/03/2018 à 12:40 *Theorieën omtrent het onstaan van wanen bij schizofrene psychose Detailed card Lectuur met accreditatie
362 02/03/2018 à 12:46 *De rol van omgevingsfactoren bij het ontstaan van schizofrene psychose Detailed card Lectuur met accreditatie
363 02/03/2018 à 13:11 *Bestaat er een associatie tussen schizofrene psychose en obsessief-compulsieve symptomen ? Detailed card Lectuur met accreditatie
364 02/03/2018 à 13:30 *Middelenmisbruik bij schizofrenie: een uitdaging bij het voorschrijven van antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
365 02/03/2018 à 13:37 *Kwaliteit van leven bij schizofrene psychose Detailed card Lectuur met accreditatie Quality of life Levenskwaliteit
366 02/03/2018 à 13:50 *Gewichtstoename bij schizofrene patiënten behandeld met klassieke en nieuwe antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
367 02/03/2018 à 14:10 *Het geheugen: een overzicht van de verschillende systemen en processen Detailed card Lectuur met accreditatie
368 02/03/2018 à 14:21 *Farmaco-economie en antipsychotica Detailed card Lectuur met accreditatie
369 02/03/2018 à 14:28 *Extrapolatie van de resultaten van klinische studies naar de klinische praktijk Detailed card Lectuur met accreditatie
370 07/03/2018 à 14:09 *Antipsychotica en acetylcholine: een stand van zaken Detailed card Lectuur met accreditatie
371 07/03/2018 à 14:15 *ADHD en psychose Detailed card Lectuur met accreditatie
372 07/03/2018 à 14:21 *Acute agitatie: definitie, differentiaaldiagnose en algemene benadering Detailed card Lectuur met accreditatie
373 07/03/2018 à 14:59 *Wanen bij schizofrene psychose – een overzicht Detailed card Lectuur met accreditatie
374 07/03/2018 à 15:03 *Autonomie en evaluatie ervan bij schizofrene stoornissen Detailed card Lectuur met accreditatie
375 07/03/2018 à 15:07 *Hoe verschillend is het neurocognitief profiel van schizofrene en bipolaire patiënten ? Detailed card Lectuur met accreditatie
376 07/03/2018 à 15:11 *Comedicatie bij schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
377 07/03/2018 à 15:15 *Delirium: Verwardheid en agitatie Detailed card Lectuur met accreditatie
378 07/03/2018 à 15:19 *Antipsychotica en diabetes mellitus van het type 2 Detailed card Lectuur met accreditatie
379 07/03/2018 à 15:24 *Acute dystonie Detailed card Lectuur met accreditatie
380 07/03/2018 à 15:30 *Toepassing van evidencebased medicine (EBM) bij schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
381 07/03/2018 à 15:36 *Executieve functies (2006) Detailed card Lectuur met accreditatie Om de accreditatie te krijgen, moet u okk "Executieve functies bij schizofrene psychose (2007)" te lezen.
382 07/03/2018 à 15:42 *Executieve functies bij schizofrene psychose (2007) Detailed card Lectuur met accreditatie Om de accreditatie te krijgen, moet u ook "Executieve functies (2006)" te lezen.
383 07/03/2018 à 15:54 *Schizofrenie en de samenleving Detailed card Lectuur met accreditatie Om de accreditatie te krijgen, moet u ook "Schizofrenie en de familie" te lezen.
384 07/03/2018 à 15:58 *Schizofrenie en de familie Detailed card Lectuur met accreditatie Om de accreditatie te krijgen, moet u ook "Schizofrenie en de samenleving" te lezen.
385 08/03/2018 à 08:03 *Auditieve hallucinaties bij schizofrene patiënten: etiologie en behandeling Detailed card Lectuur met accreditatie
386 08/03/2018 à 08:10 *Antipsychotische polyfarmacie bij schizofrenie Detailed card Lectuur met accreditatie
387 08/03/2018 à 08:16 *Dosering en vorm van antipsychotica tijdens de verschillende fasen van de behandeling van schizofrene stoornissen Detailed card Lectuur met accreditatie
388 08/03/2018 à 08:25 *De nazorg bij schizofreniepatiënten Detailed card Lectuur met accreditatie